top of page

Minnebautaen på Lambones er reist til minne om de som falt i slaget med okkupanten den 20.oktober 1941. Her falt den første norske partisan (Gunnar Berg) og to av hans russiske kamerater. Bautaen er reist i et samarbeid mellom Vardøhus Museumsforening og veteranorganisasjonen "Shield" fra Murmansk.

Minnesmerke Lambones.jpg
bottom of page